VISIR: Med evropskimi mikroinovacijami tudi TikTakTest
8. 12. 2013  •  Tehnology, TikTakTest

Ob mnogih sodobnih informacijskih orodjih, ki se učitelju ponujajo za uporabo v šoli, je njihova sistematična primerjava nujna. Podatki, ki so zbrani na enem mestu, ustvarijo možnost za kakovostno primerjavo in omogočajo učitelju avtonomno odločitev, katero orodje naj uporablja in kako. Dobrodošel pregled izobraževalnih orodij v Evropi predstavlja tudi skupni projekt sedmih evropskih mrež s področja inovativnega poučevanja VISIR (Vision, Scenarios, Insights and Recommendations on how ICT may help making lifelong learning reality for all).

VISIR predstavlja učiteljem dostopne mikroinovacije na področju izobraževanja. To so primeri uporabe informacijske tehnologije, ki so zrasli od spodaj navzgor. Zbrane rešitve predstavljajo primere inovativne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju, v katerih so prepoznali pomemben potencial na pedagoškem, organizacijskem ali ekonomskem področju, zasnovani so bili v manjših enotah (šolah, projektih), njihova uporabnost pa sega tudi izven prvotno zastavljenih okvirjev.

Med predstavljenimi inovacijami je tudi TikTakTest, ki ga lahko uporabljamo na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, s prevodom v druge jezike pa tudi mednarodno. Inovativnost TikTakTesta leži v uporabi enotnega zbiranja nalog in preizkusov z različnih uporabnikov in šol, souporaba vsebin pa omogoča medsebojno primerjavo rezultatov. Primerjava rezultatov in hitra povratna informacija ponujata uporabniku kazalnike osvojene ravni znanja in orodje za kvalitetno vrednotenje učnega procesa.

Vključitev TikTakTesta med inovativne rešitve v Evropi predstavlja pomembno potrditev tako ideje kot tudi izvedbe sistema. TikTakTest ponuja učitelju in učencu novo orodje in pogled na učni proces. S širitvijo zavedanja o možnih uporabah sodobnih informacijskih rešitev pa prispeva k odkrivanju novih pristopov kakovostnega poučevanja ter profesionalni uporabi informacijskih rešitev v izobraževanju.

V Evropi sicer obstaja veliko krajevnih iniciativ uporabe IKT pri poučevanju, ki se širijo od učitelja do učitelja, od šole do šole. Ta pristop uporabe informacijskih rešitev od spodaj navzgor lahko komplementarno dopolni usmeritve posameznih lokalnih odločitev, ki jih od zgoraj dol uvajajo regije oz. države.

Benjamin Kralj

Source: visir-network.eu


Copyright © 2010-2022 - Tiktaktest TM ®.2022-07-2 18:50:5344.192.65.228