Slike sončnih zahodov razkrile onesnaženost ozračja skozi stoletja
24. 4. 2014  •  Tehnology, Art, Environment

Grški znanstveniki so z opazovanjem umetniških del ugotovili, da se v barvah, ki so jih umetniki uporabili za slikanje sončnih zahodov, skrivajo pomembne informacije. Predstavljaj si slikarja, ki stoji ob robu jezera in slika sončni zahod. S čopičem po platnu vleče poteze izbranih barv in skuša čim natančneje zabeležiti trenutek. Izbira barve, kot jih vidi, s tem pa nehote zabeleži stanje delcev v ozračju.

K raziskavi so povabili slikarja Panayiotis Tetsisa. Ta je z otoka Hydra v Egejskem morju 19. in 20. junija 2010 naslikal več slik sončnega zahoda. Med slikanjem se je zaradi močnega vetra v ozračju spreminjal delež prahu iz puščave Sahara. A slikar tega ni vedel. Ker prašni delci v ozračju vplivajo na barvo sončnega zahoda, je umetnik nehote na sliko zapisal tudi razmere v ozračju.

Obenem so znanstveniki z natančnimi napravami merili svetlobo sončnega zahoda, rezultate pa nato primerjali z barvami sončnega zahoda na umetnikovih slikah. Ugotovili so, da se razmerje barv svetlobe sončnega zahoda na sliki ujema z meritvami svetlobe, ki so jih opravili. Prašni delci v zraku vpijajo (absorbirajo) svetlobo, ki prihaja s Sonca - zato je tudi slikar videl sončni zahod drugače.


Zgoraj: sliki P. Tetsisa, naslikani z otoka Hydra v času različnih razmerij v ozračju.
Spodaj: fotografiji sončnega zahoda, posneti v času nastanka zgornjih slik.
(Vir: Atmospheric Chemistry and Physics)

Znanstveniki so pregledali tudi 554 slik sončnih zahodov, ustvarjenih na severni polobli med letoma 1500 in 2000. Slike so razdelili v dve skupini: "vulkanske" in "nevulkanske". Med "vulkanske" slike so uvrstili tiste, ki so nastale v letu izbruha vulkana ali še tri leta po njem. Ostale slike so označili kot "nevulkanske" in so služile za ugotavljanje povprečnih vrednosti svetlobe, ko v ozračju ni bilo prašnih vulkanskih delcev. Da bi se ognili vplivom oblakov na slikah, so se osredotočili predvsem na ozek pas barv tik nad obzorjem. Ugotovili so, da so barve, ki so jih umetniki izbirali pri slikanju sončnih zahodov, močno povezane z vulkanskimi izbruhi. Prašni delci, ki jih izbruha vulkan v ozračje, vplivajo na svetlobo in spreminjajo barve sončnega zahoda, ki jih vidi umetnik.

Razmerje barv na slikah sončnih zahodov se prilagaja razmeram v ozračju. Razmere pred vulkanskim izbruhom so drugačne kot po njem. Tudi čas zadrževanja prašnih delcev v zraku je od izbruha do izbruha različen. Poleg povezave naslikanih barv sončnih zahodov z izbruhi vulkanov pa so znanstveniki iz analize umetniških slik ugotovili tudi, da se je po letu 1850 z industrijsko revolucijo povečalo onesnaženje ozračja.

Ali in koliko se povečuje onesnaževanje zraka, danes ugotavljamo z različnimi tehnologijami, ki omogočajo sprotno merjenje kakovosti zraka. Stanje iz preteklosti lahko opazujemo z opazovanjem v ledu ujetih zračnih mehurčkov, saj se ob nastajanju ledu vanj ujamejo tudi majhni delci ozračja. V prihodnosti bomo morda na vsaki stavbi merili količino prašnih delcev – podobno, a bolj natančno kot to danes delamo z detektorjem dima. Gotovo pa si nihče ne predstavlja, da bi to počeli s prostim očesom, kot so to – čeprav nevede – v svojih umetninah beležili slikarji.

Delo in ugotovitve grških znanstvenikov pri opazovanju umetniških del nas najprej opomnijo na kakovost človeškega vida, ki lahko zazna spremembe barv in jih prenese na platno. Hkrati nam sporočajo tudi, da lahko koristne in zanimive informacije najdemo na nepričakovanih mestih. Za iskanje takšnih povezav pa potrebujemo odprte in zvedave glave. Je tudi tvoja takšna?


Znanstveni članek o tej raziskavi je bil objavljen 25. marca 2014 in je (v angleščini) dosegljiv na spletni strani strokovne revije Atmospheric Chemistry and Physics.

Benjamin Kralj

Source: www.popsci.com


Similar news:
16. september - mednarodni dan zaščite ozonske plasti
Zaskrbljujoče taljenje na Antarktiki
Žetvena Superluna in redek Superlunin mrk

Copyright © 2010-2022 - Tiktaktest TM ®.2022-07-2 19:28:4244.192.65.228